ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΓΑΛΑΤΣΙ

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

2102132938 - 6977504402 Σύντομη Περιγραφή
Πρωτοπαπαδάκη 6 Γαλάτσι