ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ - ΓΑΛΑΤΣΙ

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2102922033 - 6976127444 Σύντομη Περιγραφή
ΒΕϊΚΟΥ 7 ΓΑΛΑΤΣΙ