ΓΟΥΛΙΜΗ ΑΝΝΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ

Αθήνα - ΑΙΓΑΛΕΩ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2105310603-6947184095 Σύντομη Περιγραφή
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 27 ΚΑΙ ΣΟΥΤΣΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ