ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗ - ΜΠΑΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Αθήνα - ΑΙΓΑΛΕΩ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 67