ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2102820470-6944989978 Σύντομη Περιγραφή
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΛΥΡΩΝ 5 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ