Μουσεία-Κρήτη-Ηράκλειο Δημοτικό Μουσείο της Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης

Δουκός Μποφώρ και Ι. Χατζηδάκη