ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΛΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

2299073761-6944267751 Σύντομη Περιγραφή
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΘ. ΓΚΛΙΑΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ