ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ ΜΠΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αθήνα - ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 12 κ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ