ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Περιφέρεια Αττικής - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2106216082,6944540358 Σύντομη Περιγραφή
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 13 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ