ΊΔΡΥΣΗ,ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Περιφέρεια Αττικής - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κοιμήσεως Θεοτόκου 20