ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠ.ΠΑΛΑΙΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Καρδίτσα - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2441021111,6934341034
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 11 ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
2441021111,6934341034