Τηλεφωνικοί Κωδικοί Περιοχής -Καρδίτσα-24410

Καρδιτσα Κέντρο