ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ.-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
Δήμητρας 18