ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810325508,6977981885
Λ.ΙΩΝΙΑΣ 1,ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2810325508,6977981885