ΙΝΤΕΡ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Αθήνα - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Λεωφόρος Δεκελείας 237