ΠΙΤΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

Λεωφόρος Βεΐκου 50