Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Αθήνα - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 7