Νοσοκομείο-Καβαλα Γενικο

Αμερικανικου Ερυθρου Σταυρου 113