Γενική Ταχυδρομική-Καβάλα

2510231347
Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού 7