Νοσοκομείο-Ημαθία Αλεξάνδρεια Κέντρο Υγείας

2333022222