Εφορίες-Αλεξάνδρεια

Δ.Ο.Υ Αλεξάνδρειας
Βετσοπούλου Δημ. 91
Δ.Ο.Υ Αλεξάνδρειας