Νοσοκομείο-Αττικη-Μαρουσι Σισμανόγλειο

Τηλ. Κέντρο: 210 - 80.39.001 & 213 - 20.58.001 (60 γραμμές)
Σισμανογλείου 1
Τηλ. Κέντρο: 210 - 80.39.001 & 213 - 20.58.001 (60 γραμμές)