Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΜΑΖΩΜΟΣ

Τηλ.: 2108035800 - Κυπρίων Αγωνιστών 19-21, Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ.: 2108035800 - Κυπρίων Αγωνιστών 19-21, Παράδεισος Αμαρουσίου