ΜΕΤΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - CENTRAL PARKING SYSTEM ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2130048740
Λεωφ. Μεσογείων 343