Αθλητίατρος Αναστάσιος Δεληγεώργης

Αθήνα - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Μεσογείων 264 & Πυθαγόρα 4, Χολαργός