Α.Β. Βασιλόπουλος-Θεσσαλονίκη-Μακεδονία

Τηλ.: 2310-471183, Fax: 2310-474080
Γεωργικής σχολής
Τηλ.: 2310-471183, Fax: 2310-474080