Δίκτυο Opel-Θεσσαλονίκη-Πύλαια Σίνης

Τηλ.2310477100 Fax.2310477108
Αγίου Γεωργίου
Τηλ.2310477100 Fax.2310477108