Διαγνωστικά Κέντρα-Αιγάλεω-Βιοιατρική

210-5317795, 210-5317796
Αθηνων Λεωφορος 425
210-5317795, 210-5317796