ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αθήνα - ΚΑΡΕΑΣ

Π. ΜΕΛΑ 29, 16233 ΚΑΡΕΑΣ