ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Αθήνα - ΚΑΡΕΑΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 16233 ΚΑΡΕΑΣ