ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2810221807 2810-2437787
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 104
2810221807 2810-2437787