ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810221807 2810-2437787
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 104
2810221807 2810-2437787