ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2102855731- 6936236621
Λ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 433 14122
2102855731- 6936236621