ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δράμα - ΔΡΑΜΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
25210-24239,6944515104
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 66100
25210-24239,6944515104