ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δράμα - ΔΡΑΜΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
25210 22425
ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4 66100