ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Πειραιάς - ΝΙΚΑΙΑ

2104972456
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ & ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2 18453