ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Πειραιάς - ΝΙΚΑΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2104972456
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ & ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2 18453