Γυμναστήρια-Κορυδαλλός 01

Joe Weider
Διαμαντιδη Δημ. 51