ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πειραιάς - ΝΙΚΑΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2104902820
Κ.ΓΕΜΕΛΟΥ 127 18453