ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Νίκαια

210-4257130/4
Μενεμενης 57