Μεταφορικές Εταιρείες-ΚΙΣΑΜΟΣ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.

Αγ. Πολυκαρπου 95