Μεταφορικές Εταιρείες-ΑΡΓΥΡΗ Μ. - ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Ι.

Αγ. Πολυκαρπου 81