Κτηματολογικά Γραφεία-ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

16ης Οκτωβριου & Ζαλογγου