ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Παιανία

210-6644484 - 66444570
Βας. Φρειδερικης 18
210-6644484 - 66444570