ΒΟΒΟΛΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΠΑΙΑΝΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
6943902968
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ 11,Παιανια