ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Γλυφάδα(Παράρτημα)

210-9607304 - 9607305
Βας. Ολγας 4
210-9607304 - 9607305