Θερινοί Κινηματογράφοι-Ρίο

210 9628758 Κήπος μέ τραπέζια
Οδός Ζέππου
210 9628758 Κήπος μέ τραπέζια