Αγροτική Τράπεζα-ΗΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Λεωφ. Όθωνος Αμαλίας 24