ΓΑΛΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ηλεία - ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Φιλικής Εταιρείας & Καποδιστρίου 1