Τράπεζα Πειραιώς-Πελοπόννησος-Αργος

Βας. Κωνσταντινου 6