Τράπεζα Κύπρου-Αργος Βας. Κωνσταντινου 16

Βας. Κωνσταντινου 16