Θερινοί Κινηματογράφοι-Sping

210 2833345 Κήπος μέ τραπέζια
Ευρυπίδου 19
210 2833345 Κήπος μέ τραπέζια